Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Oviken

Närvärme från Berg AB
Org.nr: 556726-2182
Bolaget skall dels projektera och uppföra närvärmecentraler, dels leverera och sälja bergvärme samt därmed förenlig verksamhet.