Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Märsta

Trostakorset AB
Org.nr: 556660-7775
Bolaget ska bedriva handel och uthyrning av truckar, bilar och entreprenadmaskiner, företrädesvis avseende bygg och väg, samt åtaga sig entreprenadarbeten avseende borrning av vatten och bergvärme brunnar, jämte mark- oc ...