Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Kungälv

Peek Brunnsborrning AB
Org.nr: 556679-2163
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva brunnsborrning för vattenbrunnar och bergvärme, gräv- samt schaktarbeten inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.