Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Huddinge

1st Claes Gräv & Pumpmontage AB
Org.nr: 556821-8498
Bolaget skall bedriva schaktnings och maskinentreprenad samt installation av bergvärme, pumpar för enskilda brunnar, avlopp och dräneringar samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.