Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Hässelby

Hässelby Bygg & Schakt AB
Org.nr: 556311-2795
Bolaget skall bedriva byggverksamhet, schakt och grävningsverksamhet, borrning för bergvärme samt därmed förenlig verksamhet.