Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Ersmark

Asfalt Nord & Bergvärme AB
Org.nr: 556620-0464
Bolaget skall bedriva markarbeten, asfalteringsarbeten, byggarbeten, måleriarbeten, bergborrning, fastighetsförvaltning, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.