Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Enköping

Sandqvists Brunnsborrningar AB
Org.nr: 556907-4106
Aktiebolagets verksamhet ska vara att utföra brunnsborrning, markarbeten, bergvärme, rörinstallationer och pumpmontering, försäljning av tillhörande material, äga och förvalta fast och lös egendom, samt idka därmed fören ...