Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bergvärme i Bjurholm

Sjöbergs VVS AB
Org.nr: 556966-9814
Bolaget skall bedriva försäljning och installation av VVS- material. Bergvärme-installationer samt återförsäljning av energi och vatten brunnar. Bedriva handel med värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Stefans Skogsmaskiner i Bjurholm AB
Org.nr: 556557-7730
Bolaget skall bedriva service och reparationer för skogsmaskiner och utrustning för dessa. Skogsavverkning, borrning för vatten och bergvärme, äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.