Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bensin i Arboga

J. Borgs Bensin AB
Org.nr: 556559-8785
Bolaget skall driva bensinstation med försäljning av drivmedel, smörjmedel, tillbehör, tobak, kiosk och livs, uthyrning, trubadurverksamhet samt idka därmed förenlig verksamhet.
Munkens Bensin och Livs AB
Org.nr: 556468-1822
Föremål för bolagets verksamhet är att driva bensin- och dagligvaruförsäljning, jämte därmed förenlig verksamhet.