Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Kungälv

Allmags Golf och Anläggnings AB
Org.nr: 556775-0814
Bolaget skall bedriva golfanläggning, golftävlingar, restaurang och caféverksamhet, försäljning av golfartiklar, cateringverksamhet, uthyrning av lokaler, festarrangemang, handel med värdepapper samt därmed förenlig verk ...
AM Hydraulteknik AB
Org.nr: 559002-6117
Aktiebolaget ska bedriva'tillverkningpåbyggnad av fordon samt utföra service, reparationer, underhåll, personaluthyrning samt försäljning av karosserier, kranar samt fordon inom transport- medelsindustrin jämte handel me ...
Auto Continent AB
Org.nr: 556941-6711
Bolaget ska bedriva uthyrning av personal inom logistik. Bolaget ska även bedriva speditionsverksamhet samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
AW Bemanning HB
Org.nr: 969729-6581
Personaluthyrning.
Bostadsventilation i Väst AB
Org.nr: 556719-6828
Bolaget skall bedriva ventilationsarbeten, fastighetsservice, bygg- och anläggningsarbeten, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
BTLE Produkter AB
Org.nr: 556720-0414
Bolagets ska bedriva renovering och service av fordonstillbehör. Grafisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka uthyrning av personal samt markanläggning och barmarksskötsel. Bolaget ska även u ...
EkonomiSupport i Kungälv AB
Org.nr: 556281-8624
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom redovisning, ekonomi och företagsadministration, samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka uthyrning av personal.
LBJ PLASTPRODUKTION AB
Org.nr: 556462-2776
Bolaget skall bedriva bemaningsverksamhet samt försäljning av plastprodukter och metallkomponenter och därmed förenlig verksamhet.
LJL Service HB
Org.nr: 969720-9303
Tjänsteförsäljning inom transportsektorn.
Majab Bemanning AB
Org.nr: 556881-0492
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva bemanningsverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Montessoriförskolan Älvkullen AB
Org.nr: 556733-7729
Bolaget skall bedriva förskoleverksamhet och erbjuda skolbarnomsorg med montessoripedagogik som grund samt därmed förenlig verksamhet.
Patmon AB
Org.nr: 556880-9429
Bolaget skall bedriva friskvård med inriktning på massage och pedikyr, import och försäljning av massageoljor, doftljus, prydnadssaker och tyger från Thailand samt personaluthyrning och därmed förenlig verksamhet
Patrik Ryberg Transport AB
Org.nr: 556658-1012
Bolaget skall bedriva åkeriverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva lastbil buss tvätt och lokalvård samt friskvård inom tranportbranschen. Bolaget skall bedriva bemanning inom åkeriverks ...
Safe at Sea Management AB
Org.nr: 556928-3970
Bolaget ska erbjuda internationellt kvalificerad bemanning och operativ drift av fartyg samt kompletterande produkter och tjänster inom varje segment i denna bransch och därmed förenlig verksamhet.
Safety medical care service Sweden AB
Org.nr: 559005-6080
Bolaget ska bedriva läkartjänster inom öppen och sluten sjukvård med uppdrag via bemanningsföretag samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
ServEase AB
Org.nr: 556915-6820
Aktiebolaget ska bedriva byggverksamhet, fastighetservice, trädgårdsservice, städservice och därmed förenliga verksamheter.
Skarps Stensättning AB
Org.nr: 556819-7866
Bolaget ska bedriva mark- och anläggningsentreprenad samt uthyrning av personal jämte därmed förenlig verksamhet.
Stark Transport I Kungälv AB
Org.nr: 556890-2299
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva åkeri-, transport, personaluthyrning och bygg- och fastighetsservice samt därmed förenlig verksamhet.
Vinga Bus Partner AB
Org.nr: 556751-6769
Bolaget ska bedriva tvätt och underhåll av fordon, maskinentreprenad inom fordonstvätt, uthyrning av personal, transportförmedling, försäljning och uthyrning av fordon, försäljning av reservdelar, service och reparation ...
Västkustens Redovisningsbyrå AB
Org.nr: 556531-7459
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och redovisning och därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även idka uthyrning av personal.