Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Kalmar

CMW Kalmar AB
Org.nr: 556976-3427
Bolaget ska bedriva personaluthyrning, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Dieselbolaget i Syd AB
Org.nr: 556947-7150
Bolaget skall bedriva handel med och förmedling samt import av petroleum-, smörjolje- och energiprodukter samt tillhörande kemiprodukter. Bolaget skall även bedriva personaluthyrning till konsult- och bemanningsuppdrag s ...
Fat Tuna AB
Org.nr: 556788-4563
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva utveckling, tillverkning, logistik, import, export, handel, marknadsföring, journalistik och 'kompetens- personaluthyrning inom dator-, tv-spel, 'mobilsmartphone-, gps-, i ...
Firmify AB
Org.nr: 556849-8405
Bolaget ska bedriva personaluthyrning samt tillhandahålla administrativa stödtjänster.
Företagsservice i Kalmar AB
Org.nr: 556636-8600
Bolaget skall bedriva fastighetsskötsel, markarbeten, personaluthyrning, fastighetsförvaltning, handel med aktier och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
HMH Fastigheter AB
Org.nr: 556791-9153
Föremålet för bolagets verksamhet är personaluthyrning inom byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Kompetenskraft Kalmarsund AB
Org.nr: 556771-3994
Bolagets verksamhet skall vara att stödja arbetsgivare i privat och offentlig verksamhet genom direkt bemanning, rekrytering och kompetensförsörjning och utveckla tjänsteutbud inom motsvarande områden jämte därmed förenl ...
MediaAnalys Bemanning Kalmar AB
Org.nr: 556751-9193
Bolaget skall ha till verksamhet att hyra ut personal och vara ett bemanningsföretag samt idka därmed förenlig verksamhet.
Parklyckan AB
Org.nr: 556552-2140
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, värdepappershandel, förvaltning av dotterbolag ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Takteam i väst AB
Org.nr: 556981-4907
Bolaget ska bedriva taktvätt, ytbehandling av tak och övriga tjänster inom rengöring. Företaget bedriver också konsultverksamhet inom företagsstyrning, arbetsmiljö och effektivisering till företag.
Zizka Medical AB
Org.nr: 556964-4197
Bolaget ska bedriva läkaruppdrag åt bemanningsföretag, medicinsk estetik samt därmed förenlig verksamhet.