Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Bemanningsföretag i Enskede

2S Gruppen AB
Org.nr: 556831-8090
Aktiebolaget ska bedriva holdingverksamhet i icke finansiella koncerner. Konsultverksamhet avseende företagsorganisation. Friskvård.
Ahlberg Consulting Hälsa & Verksamhetsutveckling AB
Org.nr: 556747-7988
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom hälsovårdande branscher bedriva verksamhet inom organisation, ledarskap, arbetsmiljö, hälsa och därtill angränsande verksamhet. Bolaget ska även bedriva personaluthyrning sam ...
Developers Bay AB
Org.nr: 559001-8122
Bolaget skall bedriva bemanningsverksamhet och personalrekryteringsverksamhet med särskild inriktning på att hyra ut IT-utvecklare till företag, samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
ESS EquiMediko AB
Org.nr: 556848-3464
Aktiebolaget ska bedriva uthyrning av personal, utbjudande av alla förekommande sjukvårdstjänster, hästhandel, utbildning, tävling, avel, uthyrning av lokaler, stallplatser, ridhus. Förvaltande handel av värdepapper. För ...
Feroma Trading HB
Org.nr: 969731-2305
Import, export och service av motorfordon och containrar, bygg och städverksamhet samt personaluthyrning.
Koont Byggservice AB
Org.nr: 556814-4942
Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att bedriva verksamhet inom bygg och inredning, personaluthyrning och förvaltning av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Kråkan Bygga Bo AB
Org.nr: 556896-8548
Aktiebolaget ska bedriva allt inom bygg-nyproduktion- renoveringar-rivning. Personaluthyrning inom byggbranschen.
Rekrytopia AB
Org.nr: 556912-0610
Bolaget skall bemanna och rekrytera personal till alla branscher samt idka därmed förenlig verksamhet.
Renardgroup AB
Org.nr: 559017-8215
Bolaget skall bedriva uthyrning inom bemanningsbranchen, utbildning, handledning, konsulttjänster av akademiker inom privat och offentlig verksanhet och därmed förenlig verksamhet.