Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Belysning i Nacka

Affärsinvest Karlshamn AB
Org.nr: 556784-6174
Aktiebolaget ska bedriva försäljning inom området glas, porslin, möbler och belysning samt förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Banvägen Design AB
Org.nr: 556961-0784
Företaget bedriver arkitekt och industridesignverksamhet såsom formgivning av möbler, belysning samt produkter och tjänster inom hästsport, fiske och jakt samt handel inom nämnda områden samt värdepapper.
Cervera i Sickla AB
Org.nr: 556612-8103
Föremålet för bolagets verksamhet skall vara detaljistförsäljning av glas, porslin, husgeråd samt belysning samt därmed förenlig verksamhet.
Elektropartner Nacka AB
Org.nr: 556966-6265
Bolaget skall i sin verksamhet utföra elektriska installationer och reparationer av elektriska installationer 600 V AC eller lägre, belysning och styranläggningar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även insta ...
LEDLAMP NORDEN KB
Org.nr: 969750-1741
Bolaget ska bedriva import och handel med armaturer- och belysning samt därmed förenlig verksamhet.
Olle Gullberg AB
Org.nr: 556623-7789
Bolaget ska bedriva montage av belysning, gardiner och inredningar, belysning- och ljussättningsarbete, felsökningar och reparation av elektrisk utrustning, datanätverk. Därutöver utför bolaget tekniska konsultationer in ...
Reidun DeSign Konsultbyrå HB
Org.nr: 969632-3071
Mekanisk verkstad, snickeri, inköp och försäljning av lampor, koppar- och mässingartiklar, handel med värdepapper. Rörmontör, rörsvetsare, vvs-installationer. Redovisnings-, design- och skrivbyrå, ekonomikonsult, fastigh ...
Saltsjö-Järla Villaägareförening u.p.a.
Org.nr: 714000-2135
Att gälda medlemmarnas gemensamma kostnader för belysning av vägar, rensning av avloppsledningar samt dryfta andra frågor som beröra medlemmarnas gemensamma intressen.
SEAM HB
Org.nr: 969745-0477
Import och export av livsmedel, bedriva agenturverksamhet inom inredning med möbler, belysning och accessoarer.