Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Belysning i Åkersberga

AUXEL AB
Org.nr: 556952-5578
Aktiebolagets verksamhet är att projektera, installera och reparera elektriska anläggningar, samt byggverksamhet, städ- och flyttverksamhet, export och import och försäljning inom Sverige av bygg- och elprodukter (belysn ...
Ilet Trading HB
Org.nr: 969736-0338
Elektronik inriktat på alla former av belysning plus visning av information genom elektronisk display. Import samt försäljning av elektronikprodukter såsom t.ex LCD-displayer, diodbelysningar, kretskort.
Lost thread AB
Org.nr: 556888-9074
Programutveckling, datateknik (server'client, databas, e-post) Automationssystem (fjärrkontroller, belysning) Projektledning och därmed förenlig verksamhet.
Lyx lampor i Göteborg AB
Org.nr: 556792-1845
Bolaget ska bedriva handel med samt import och export av lampor, belysningsartiklar samt heminredning samt därmed förenlig verksamhet.
See Solution Sweden AB
Org.nr: 556633-4156
Föremål för bolagets verksamhet är bedriva konsultverksamhet med inriktning på affärsutveckling inom visuellkommunikation, videokonferens, upphandlingar och med förenlig verksamhet. Bedriva konsultation och planering av ...
Stockholms El&Infra Management AB
Org.nr: 556908-2653
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva projektledning, produktion och installation inom byggsektorn och produktut- veckling, marknadsföring avseende tekniska produkter inom belysning samt handel med och förvalt ...
Tomas Garnell AB
Org.nr: 556481-6238
Bolaget skall bedriva konsultation inom bygg och VVS-området. Service- och konsultverksamhet inom områdena företagsekonomi, företagsadministration och marknadsföring samt idka därmed förenlig verksamhet. Import, export o ...
Åkersberga El & Belysning AB
Org.nr: 556608-5972
Bolaget skall sälja belysningsarmaturer samt därmed förenlig verksamhet.