Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Begravningsbyrå i Svenljunga

Aktiebolaget Kinds Begravningsbyrå
Org.nr: 556175-1313
Bolaget skall bedriva begravningsbyråverksamhet samt äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenliga verksamheter.