Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Begravningsbyrå i Gävle

Familjebyrån Åkersten och Bergel AB
Org.nr: 556832-5988
Bolaget ska bedriva begravningsbyråverksamhet och konsultationer inom detta område samt utföra boutredningar och övrig familje- juridisk verksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även äga och förvalta värde ...
Gävle Begravningsbyrå AB
Org.nr: 556357-2220
Bolaget skall bedriva begravningsbyråverksamhet och utföra boutredningar, samt därmed förenlig verksamhet. Bedriva handel med värdepapper för egen räkning.