Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Begravningsbyrå i Enskede

ABC Lilla begravningsbyrån AB
Org.nr: 556858-8270
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva begravnings- verksamhet såsom begravningsentreprenör, catering, blommor, import och export och försäljning av kistor och urnor, boupp- teckninar, gravstenar, officiantuppdrg ...
Gustaf - Issus KB
Org.nr: 969628-7185
Bolaget skall bedriva konditori- och festverksamhet, serviceverksamhet åt begravningsentreprenörer, rekryt- ering, utbildning och uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Issus AB
Org.nr: 556531-3557
Bolaget skall bedriva konditori- och festverksamhet, serviceverksamhet åt begravningsentreprenörer, förvaltning av värdepapper och fast egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Pius Begravningsservice AB
Org.nr: 556610-9582
Bolaget skall bedriva begravningstransporter, kringservice till begravningsbyråer samt därmed förenlig verksamhet.