Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Saltsjöbaden

Sune Carlsson Båtvarv AB
Org.nr: 556339-9459
Bolaget skall bedriva båtbyggeri och varvrörelse, förvaltning och uthyrning av fastigheter, samt köp, försäljning och förvaltning av värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Sune Carlsson Båtvarv i Saltsjöbaden AB
Org.nr: 556881-8925
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva båtbyggeri och varvsrörelse, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.