Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Lysekil

Nicanders Båtvarv AB
Org.nr: 556608-9024
Bolaget skall tillverka och försälja båtar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.