Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Luleå

NP Marin AB
Org.nr: 556751-0853
Bolaget ska bedriva båtvarv med uppläggning- och reparation av båtar, uthyrning av lokaler samt bedriva därmed förenlig verksamhet.