Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Kullavik

Kullaviks Båtvarv AB
Org.nr: 556183-6825
Bolaget skall bedriva varvsrörelse och handel med båtar, motorer och tillbehör samt därmed förenlig verksamhet.