Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Hälleviksstrand

Lilla Kålviks Båtvarv AB
Org.nr: 556486-3230
Bolaget skall bedriva båtvarv, äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.