Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Göteborg

Lyckornas Båtvarv och Marina ek. för.
Org.nr: 769605-1460
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för bevarandet av varvsområdet på Lyckorna, bereda båtplatser för föreningens medlemmar samt medverka till upptagning-sjösättning s ...
Vindilevarvet AB
Org.nr: 556431-4325
Bolaget skall bedriva båtvarv ävensom idka därmed förenlig verksamhet.