Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtvarv i Dalarö

Almedahls Båtvarv AB
Org.nr: 556336-4628
Bolaget skall driva båtvarv, restaurering av båtar, försäljning av båttillbehör, drivmedel för båtar och därmed förenlig verksamhet, samt äga och förvalta lös och fast egendom, samt idka handel med värdepapper. Bolaget ...
Lindströms Båtvarv AB
Org.nr: 556282-4119
Bolaget ska bedriva varvsverksamhet samt bedriva därmed förenlig verksamhet.