Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båttillbehör i Vaxholm

AmBoat AB
Org.nr: 556681-5881
Bolagets verksamhet ska vara import och försäljning av båtar och båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Båttjänst Marin Fritid Vaxholm AB
Org.nr: 556682-1723
bolagets verksamhet skall vara detaljhandelsrörelse inom båtar, båttillbehör och hem- och fritidsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Frodé Marina AB
Org.nr: 556717-4049
Bolaget ska bedriva marina småbåtsverksamhet samt försäljning av båt och båtutrustning och därmed förenlig verksamhet.
Marin & Entreprenad i Vaxholm AB
Org.nr: 556956-5392
Aktiebolaget ska utföra tjänster som båtservice- och installationer av båttillbehör, sjö- och persontransporter, sjöassistans, mark- och vägentreprenad, fordonsreparationer samt därmed förenlig verksamhet.
Mikael Eriksson Invest i Sthlm AB
Org.nr: 556695-8178
Bolaget ska bedriva import, export och handel med fritidsbåtar och båttillbehör, förmedling, uthyrning och charter av fritidsbåtar samt fastighetsförvaltning, fastighetsförmedling, fastighetsförädling och handel med fast ...
Noja Marine HB
Org.nr: 969743-4406
Import av motorer och båtutrustning samt utveckling av marina teknikprodukter.
ORION YACHT HB
Org.nr: 916402-6412
IMPORT OCH FÖRSÄLJNING AV BÅTTILLBEHÖR, BYGGNATION OCH FÖRSÄLJNING AV BÅTAR, UTHYRNING AV BÅTFORMAR SAMT DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
RCL Handels AB
Org.nr: 556366-9620
Bolaget ska bedriva handel med båttillbehör och båtar samt därmed förenlig verksamhet.
Seapax AB
Org.nr: 556694-0077
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva nautisk och marin verksamhet däribland utbildning och försäljning av marina artiklar. Bolaget kommer även att sälja kläder. Utöver detta skall event-, charter-, kon ...
Special Operations System Sweden AB
Org.nr: 556782-6507
Bolaget skall bedriva båtförsäljning, utveckling, tillverkning av marintillbehör och utrustning, såsom beslag, bogsering, äntring, dyk samt funktionsanpasad utrustning riktad till polis och försvarsmakt samt därmed fören ...
TUPP Bogesund AB
Org.nr: 556901-4185
Bolaget skall bedriva handel med båtar och marina produkter samt därmed förenlig verksamhet.
Vaxholm Maritime AB
Org.nr: 556727-7297
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva utveckling, tillverkning och försäljning av marina produkter, sjötransport och båtbottentvätt, samt därmed förenlig verksamhet.
Wrap - It Solutions AB
Org.nr: 556869-1249
Bolaget skall bedriva marin- och byggindustri, täckning av båtar, byggställningar och försäljning av krympplast samt därmed förenlig verksamhet.