Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båttillbehör i Malmö

Aktiebolaget Bachmans Repvaruaffär och Skeppshandel
Org.nr: 556009-8203
Bolaget skall idka handel med repvaror och skeppsartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Anders Bremer AB
Org.nr: 556400-2862
Bolaget skall bedriva handel och handelsförmedling av bilar, båtar och övriga transportmedel, handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom samt bedriva annan därmed förenlig verksamhet.
Boat Consult, Cardell AB
Org.nr: 556080-6308
Bolaget skall driva försäljning, reparation och service av fritidsbåtar, båtutrustning och båttillbehör, bedriva hundtrim samt förvalta fastigheter, värdepapper, konst och antikviteter samt bedriva därmed förenlig verksa ...
Dyk- & Flottservice AB
Org.nr: 556194-4710
Bolaget skall utföra service på livräddningsflottar samt därmed förenlig verksamhet.
ITplus Consulting KB
Org.nr: 969672-8816
Rådgivning, utbildning samt försäljning av data och elektronikprodukter, teleradio, kommunikationsprodukter, navigationsutrustning samt båttillbehör. Programutveckling. Bokföring och redovisningstjänster.
Koala Marketing Company AB
Org.nr: 556614-7665
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom reklam och marknadsföring, handel med fritidsprodukter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Malmö Marin AB
Org.nr: 556846-9752
Föremålet för bolagets verksamhet är att bolaget ska idka verksamhet med köp och försäljning samt förmedling av marina produkter riktat till företag och privatpersoner samt utföra transport och service av marina produkte ...
Malmö Sliptjänst AB
Org.nr: 556767-4394
Bolaget ska bedriva mekanisk verkstad med inriktning på slipning och polering av alla material. Bolaget ska bedriva renovering och handel med båtar och båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Nautica Sail HB
Org.nr: 969748-1191
Företaget kommer huvudsakligen att syssla med förmedling av privatpersoners båtar för uthyrningsändamål. Uthyrningen ska huvudsakligen ske till privata hushåll men även till viss del till företag. Även företagsevents, me ...
Sjöbergs Fiske & Kapellservice AB
Org.nr: 556289-7206
Aktiebolaget ska bedriva tillverkning och försäljning av kapell, båttillbehör och fiskeutrustning samt annan därmed förenlig verksamhet.
WLW East Coast Outlet AB
Org.nr: 556659-6804
Bolaget ska bedriva varuhusrörelse, innefattande handel med skinn- och konfektionsvaror, textilier, leksaker, hus och hemartiklar, bil- och båttillbehör, samt idka därmed förenlig verksamhet.