Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båttillbehör i Danderyd

CBS Trading AB
Org.nr: 556580-5628
Bolaget skall bedriva handel och reparation av begagnade bilar, båtar, handel med hem- och bilelektronik, uthyrning av lokaler, samt idka därmed förenlig verksamhet.
Ellco-Invest AB
Org.nr: 556518-5575
Aktiebolagets verksamhet skall vara investeringar i rörelsedrivande bolag och såväl långsiktiga som kortsiktiga finansiella placeringar samt försäljning av management, ekonomiska och marknadsföringstjänster, främst inom ...
Marindepån Danderyd AB
Org.nr: 556385-4198
Bolaget skall bedriva service och handel med och uthyrning av båtar, båtmotorer och båttillbehör samt därmed förenlig verksamhet.
Marindepån i Stockholm AB
Org.nr: 556711-4508
Bolaget ska bedriva handel med och uthyrning av båtar, båtmotorer och båttillbehör, äga och förvalta aktier, värdepapper samt fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Marindepån Produktion i Gästrikland AB
Org.nr: 556735-5994
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva produktion och reparationer av båtar, båtmotorer och båttillbehör jämte därmed förenlig verksamhet.
Marindepån Roslagen AB
Org.nr: 556727-8618
Bolaget skall ha till ändamål att bedriva service och handel med och uthyrning av båtar, båtmotorer och båtillbehör, äga och förvalta aktier, värdepapper samt fastigheter jämte därmed förenlig verksamhet.
Megalotis Marin AB
Org.nr: 556566-7457
Bolaget ska bedriva försäljning av båtar och båttillbehör, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Scandor Agentur AB
Org.nr: 556965-1093
Bolaget bedriver agenturverksamhet och försäljning av industriprodukter, företrädesvis avseende reglerteknik. Bolaget ska även sälja båttillbehör, tillhandahålla underhåll av båtar och båtcharter, samt därmed förenlig ve ...