Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtservice i Nämdö

Båtåkeriet Kempe AB
Org.nr: 556726-6266
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva sjötransporter, båtservice och därmed jämförliga verksamheter.