Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båthandlare i Strömstad

Axelsson Marin i Strömstad AB
Org.nr: 556540-9710
Bolaget skall bedriva handel med samt reparation av båtar, båtmotorer, marina tillbehör, drivmedel samt idka därmed förenlig verksamhet.
Båt & Motorservice Strömstad AB
Org.nr: 556447-0598
Bolaget skall bedriva försäljning och service av båtar,motorer och fritidsartiklar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Båtia AB
Org.nr: 556665-9859
Bolaget skall bedriva handel och service av båtar och motorer med tillbehör, uthyrning av båtar, projektering av värme- och sanitetssystem samt sprinklersystem samt därmed förenlig verksamhet.
Carlssons Parti & Allehanda AB
Org.nr: 556883-2470
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med konfektyrer, heminredning, marina tillbehör, konst samt mattor. Café samt profilverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Destination Kostergården AB
Org.nr: 556520-4913
Bolaget skall äga och förvalta aktier och fastigheter samt bedriva konsultverksamhet med inriktning mot utveckling och exploatering av fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.
Göran Helmer AB
Org.nr: 556414-2734
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av båtar, utrustning och tillbehör, äga och förvalta lös och fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.
Marinlager Väst AB
Org.nr: 556941-8659
Företaget skall bedriva import av båttillbehör och vidareförsäljning av dessa till företag och slutkunder.
MIE Marin AB
Org.nr: 556632-2656
Bolaget skall bedriva försäljning och service av marinmotorer och båtar, import av båtmotorer, konsulttjänster som mariningenjör och därmed förenlig verksamhet.
Norra Bohus Fastigheter AB
Org.nr: 556601-3859
Bolaget ska bedriva fastighetsförvaltning, handel med fastigheter, aktier och bolag, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Rafling Solutions AB
Org.nr: 556136-0149
Bolaget ska bedriva datakonsultverksamhet med avseende på programutveckling, samt därmed förenlig verksamhet.
Side-Power Europe AB
Org.nr: 556352-2654
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva export, import och handeln med marina tillbehör inom fritids- och bruksbåtar fartyg, äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet.
Skagerrak A1 Service AB
Org.nr: 556882-6167
Aktiebolaget ska bedriva försäljning, installation, reparation och service för båt, industri och bygg.
U AXELSSON BÅT & MOTOR HB
Org.nr: 916848-1266
FÖRSÄLJNING, SERVICE OCH REPARATION AV FRITIDSBÅTAR, FÖRSÄLJNING AV DRIVMEDEL OCH KIOSKSORTIMENT TILL FRITIDSBÅTAR