Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Båtcharter i Bro

Hackholmssund Concept AB
Org.nr: 556076-7443
Bolaget skall ha till föremål för sin verksamhet att utveckla koncept samt bedriva båtcharter, evenemang och företagsutveck- lande koncept, äga och förvalta fast och lös egendom samt bedriva därmed förenlig verksamhet.