Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Västra frölunda

Föräldrakooperativa Montessoriförskolan Mumin EF
Org.nr: 769608-5054
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva föräldrakooperativ barnsorgsverksamhet i enlighet med montessoripedagogik för medlemmarnas barn. Föreningen ska verka för en stimul ...
Föräldrakooperativet Barnlåten, ek för.
Org.nr: 716444-7356
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse för barnomsorg genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn. Föreningen skall verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksa ...