Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Västerås

Förskolan Emilia AB
Org.nr: 556470-3964
Bolaget skall bedriva barnomsorg och fortbildning inom barnomsorgsverksamhet ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Grindstugans ekonomiska förening
Org.nr: 716454-7379
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas behov av barnomsorg samt tillvarata medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att driva en föräldrakooperativ förskola för medlemmarnas barn.