Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Vadstena

Förskolan och Fritidshemmet AnnOrlunda EF
Org.nr: 716425-8761
Föreningens ändamål är att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva enskild barnomsorg i form av föräldrakooperativ förskola och fritidshem för medlemmarnas barn. Medlemmarna skall delta i verksamheten ...
HOVET - FÖRÄLDRAFÖRENING, EK.FÖR
Org.nr: 716425-8928
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva enskild barnomsorg i form av en föräldrakooperativ förskola'fritidshem för medlemmarnas barn, vari medlemmarna själva deltar med en ...