Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Täby

08-Pokaler Prishuset Wiel AB
Org.nr: 556514-6056
Bolaget skall bedriva tillverkning och försäljning av priser, presentartiklar samt gravyrverksamhet, drift av barnomsorgsverksamhet, vikarieservice inom utbildning- och barnomsorg, konsultverksamhet inom marknadsföring o ...
Abborren msf Täby AB
Org.nr: 556520-8617
Bolaget skall bedriva barnomsorg inom Täby kommun och med den förenlig verksamhet. Bolaget ska även kunna bedriva grundskoleverksamhet klass 0-3.
Enens Förskola AB
Org.nr: 556694-1125
Bolaget ska bedriva barnomsorg och förskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Hattstugan EF
Org.nr: 716420-5069
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att stödja Hattstugans Montessoriförskola i Täby. Föreningen har även till ändamål att tillhandahålla hushållsnära tjänster såsom barnomsorg ...
Kids World AB
Org.nr: 556687-4516
Bolaget skall bedriva barnomsorg och förskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget kan äga fastigheter samt låna pengar från privat person, kreditintitut eller bank.
Lekparadiset AB
Org.nr: 556678-2396
Bolaget skall bedriva barnomsorg och förskoleverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
LUVE HB
Org.nr: 969759-4977
Bedriva barnomsorg.
OC Vård & Sällskap AB
Org.nr: 556692-6167
Bolaget ska bedriva verksamhet inom äldrevård och barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.
Personalkooperativet Vikingagårdens Förskola EF
Org.nr: 769601-5515
Föreningen ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva barnomsorg i form av personalkooperativt daghem. Daghemmet skall uppfylla de krav, vad avser antal barn och personal per barn för den aktu ...
stoRy touRs AB
Org.nr: 556965-4154
Aktiebolaget ska bedriva: Turismverksamhet (turisttjänster som guidning och sammanställa guidade turer) Resebyråverksamhet (tranfer, chech in, hospitality desk) Skribent- och översättningstjänster. (skriva texter, översä ...