Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Sundsvall

Barnen på Haga ek. för.
Org.nr: 769621-5446
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg och fritidsverksamhet.
Föräldrakooperativet Kullerbyttan EF
Org.nr: 769601-6489
Föreningen har till uppgift att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva föräldrakooperativ förskoleverksamhet som tillgodoser medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller kommunens och soci ...