Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Solna

Barob Utveckling HB
Org.nr: 969657-2321
Konsultverksamhet inom företagsledning, försäljningskocepts- utveckling, marknadsföring samt verksamhet inom barnomsorg och hantverk. Handel inom de ovannämda områdena kan även förekomma.
Kjell Bothén Kontorsanalys HB
Org.nr: 969644-0719
Bolaget skall driva personalutveckling, marknadsföring samt försäljning av tjänster för barnomsorg samt idka därmed förenlig verksamhet.
Pater Penn AB
Org.nr: 556478-4808
Bolaget skall bedriva fritidsverksamhet och barnomsorg och därmed förenlig verksamhet.
Personalkooperativet Vita Näckrosen ek. för.
Org.nr: 769604-6890
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskoleverksamhet i enlighet med Solna stads riktlinjer för barnomsorg.
Pras AB
Org.nr: 556375-0990
Bolaget ska driva förskoleverksamhet, barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.
Ulla-Britt Larsson Konsult AB
Org.nr: 556825-3925
Bolaget ska äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva konsultverksamhet inom pedagogik och chefskap, främst inom barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.