Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Östersund

Föräldrakooperativet Knallhatten, EF
Org.nr: 716462-1331
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att i enlighet med avtal med Östersunds kommun driva ett föräldrakooperativt daghem. Daghemmet har till uppgift att tillgodose medlemmarnas ...
Föräldrakooperativet Solen i Odensala EF
Org.nr: 716462-0465
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas sociala och ekonomiska intressen genom att i enlighet med avtal med Östersunds kommun driva ett föräldrakooperativ förskola. Kooperativet skall ge en kvalitativ barnoms ...