Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Onsala

Onsala Småbarnsskola EF
Org.nr: 716408-3904
Föreningen skall bedriva barnomsorg i enlighet med Montessori- pedagogikens filosofi och metoder. Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva ett ett utvecklande och stimulera ...
Personalkooperativet Hagen EF
Org.nr: 769603-8749
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att tillhandahålla pedagogisk barnomsorg, samt därmed förenlig verksamhet. Medlemmarna deltar i föreningen som anställda.