Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Nynäshamn

Personalkooperativa Förskolan I Ur och Skur Lysmasken EF
Org.nr: 716422-0506
Föreningen har till ändamål bedriva förskoleverksamhet inom barnomsorg och att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda dem arbete i föreningen och eller ge möjligheter till studier, personlig utveckling ...