Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Norrtälje

Balders hus AB
Org.nr: 556728-3899
Bolaget ska bedriva verksamhet inom områdena skolverksamhet, barnomsorg, utbildning och friskvård samt därmed förenlig verksamhet.
Smörblomman EF
Org.nr: 769600-1275
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg, vari medlemmarna bereds arbete.