Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Mora

Föräldrakooperativet Kojan i Mora, EF
Org.nr: 769602-7049
Föreningens ändamål är att driva föräldrakooperativ förskoleverksamhet för att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller kommunens och socialstyrelsens krav. Verksamheten ska vila på en demok ...
Föräldrakooperativet Slåttet EF
Org.nr: 769606-4661
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att driva föräldrakooperativ förskoleverksamhet för att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller kommunens och Skolv ...