Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Malmö

AoM Consult AB
Org.nr: 556809-4774
Aktiebolaget ska bedriva tolk och översättningsservice, personalut- hyrning, föredragshållare, resor och resebyråverksamhet, betalservice, valutaväxling, skola och utbildningsverksamhet, barnomsorg, kontorsservice, impor ...
Blanking Resources AB
Org.nr: 556851-6107
Bolaget ska bedriva privat barnomsorg samt konsulttjänster inom Human Resources, affärsutveckling och annan rådgivning inom internationell mobility samt därmed förenlig verksamhet.
Dagmammorna Öresund AB
Org.nr: 556979-9124
Företaget ska bedriva barnomsorg, barnvaktsförmedling och handel av barnprodukter.
Förskoleproffs i Malmö AB
Org.nr: 556930-0295
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom barnomsorg, personaluthyrning och utbildning, friskvård, friluftsverksamhet med inriktning på snö och vattenaktiviteter, äga och förvalta aktier och andelar samt därmed förenl ...
Hjelms Ord Med Mera AB
Org.nr: 556833-1481
Utbildningskonsult inom barnomsorg, skola och högskola. Föreläsningar inom föreningsliv, skola och högskola. Produktion av informationsmaterial.
Korallens Förskola EF
Org.nr: 716439-7163
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att bedriva en alternativ barnomsorg.
KRISTIANSTAD BARNOMSORG AB
Org.nr: 556968-6834
Aktiebolaget ska bedriva pedagogisk omsorg såsom dagbarnvård, förskole- samt fritidshemsverksamhet.
Lilla Jag Malmö AB
Org.nr: 556988-5105
Bolaget skall bedriva förskola för barn mellan ett till fem år med inriktning på musik, rörelse miljö och utevistelse samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom barnomsorg, äga och förv ...
Lyckans Förskola EF
Org.nr: 716439-6678
Att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bereda medlemmarna arbete i föreningen som har till syfte, att driva alternativ barnomsorg där områdets barn står i centrum, samt att främja barns utveckling i en st ...
M & E Finansservice AB
Org.nr: 556777-2867
Bolaget skall bedriva tolk och översättningsservice, personal- uthyrning, föredragshållare, skola- och utbildningsverksamhet, barnomsorg, kontorsservice, import och export av läromedel, litteratur, böcker, handel med liv ...
Midaro Barnomsorg HB
Org.nr: 969774-0695
Barnomsorg i form av barnskötare som arbetar hemifrån med en grupp barn.
Nida Barnomsorg AB
Org.nr: 556924-5458
Bolaget ska bedriva förskoleverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Runstyckets Förskola AB
Org.nr: 556451-8081
Bolaget skall bedriva barnomsorg, skolbarnomsorg, förskoleklass, skola och annan utbildning, idka handel med värdepapper och fastigheter ävsom idka därmed förenlig verksamhet.
Snäckhusets pedagogiska barnomsorg AB
Org.nr: 559016-6897
Bolaget ska bedriva barnomsorg i form av dagbarnvård och familjedaghem samt därmed förenlig verksamhet.
Stjärnspårets Förskola EF
Org.nr: 769629-4375
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i Malmö kommun driva Reggio Emilia inspirerad verksamhet inom barnomsort i enlighet med Läroplan Lpfö 98 rev 2010, skollagen, övriga laga ...
Vildnära flerfamiljer EF
Org.nr: 769631-3712
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillsammans bedriva ett flerfamiljsystem, med Nära föräldraskap (Attatchment Parenting) som värdegrund, för medlemmarnas barn. Nära föräl ...