Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Ljugarn

Föräldrakooperativet Bysen EF
Org.nr: 716405-0234
Föreningen har till ändamål att behov av barnomsorg genom att bedriva föräldrakooperativ daghemsverksamhet för medlemmarnas barn. Föreningen ska verka för en kvalitativ och stimulerande barngruppsverksamhet och förskolem ...
Ljugarns Föräldrakooperativ EF
Org.nr: 769600-3313
Föreningen har till ändamål att tillgodose medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg genom att bedriva föräldrakooperativ förskoleverksamhet för medlemmarnas barn. Föreningen ...