Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Leksand

Föräldrakooperativet Grankotten EF
Org.nr: 769607-4991
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar genom att begagna sig av föreningens tjänster. Nämnda syfte uppnås genom att föreningen till ...
Tibble föräldrakooperativa förskola EF
Org.nr: 769606-7086
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva en förädrakooperativ förskola för medlemmarnas barn vari medlemmarna själva deltar med egen arbetsinsats, och därmed skapa en barnom ...