Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Kullavik

Föräldrakooperativet Ekebyvägen EF
Org.nr: 769622-4802
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg.
Kullaviks Montesoriskola EF
Org.nr: 716442-2243
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmrna deltar genom att begagna föreningens tjänster. Föreningens övriga ändamål är att främja föreningens ...
Personalkooperativet Kullaviks förskola EF
Org.nr: 769604-4929
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att driva en personalkooperativ förskola och tillhandahålla pedagogisk barnomsorg samt därmed förenlig verksamhet.