Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Knivsta

Ballongens Montessoriförskola EF
Org.nr: 716422-6602
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller kommunens och Socialstyrelsens krav.
Barnens paradis i Uppland EF
Org.nr: 769628-2529
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: Bedriva ett personalkooperativ som erbjuder barnomsorg av högsta kvalité i syfte att rusta barnen för väl- lyckad skolgång. Motverka uta ...
Föräldraföreningen I Ur och Skur Villa Villekulla, ek. för.
Org.nr: 716422-5414
Föreningen har till ändamål att tillgodose medlemmarnas behov av barnomsorg under former som uppfyller kommunens och Socialstyrelsens krav samt att främja medlemmarnas ekonomiska intressen
Granen familjenätverk EF
Org.nr: 769614-0826
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att med en föräldradriven barnomsorgsverksamhet driva barnomsorg för att främja utveckling och lärande, samt att i övrigt uppfylla de krav so ...