Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Karlstad

Cosmos engelsk-svensk montessoriförskola Ek. för.
Org.nr: 769601-1464
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg enligt Montessoripedago- gikens intentioner och metoder i engelsk-svensk miljö. Verksamheten skall bedrivas personalko ...
Cosmos Montessoriförskola AB
Org.nr: 556989-0212
Cosmos Montessoriförskola är en privat förskola där målet är att erbjuda föräldrar en bra barnomsorg genom att bedriva en kvalitativ förskoleverksamhet baserad på montessoripedagogikens tankar, intentioner och metoder. ...
Föräldrakooperativet Linblomman EF
Org.nr: 716451-1920
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva förskola enligt Montessori- pedagogikens intentioner och därigenom tillgodose medlemmarnas behov av god barnomsorg.