Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Kalmar

Kungsgatans personalkooperativ EF
Org.nr: 769601-1472
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomi genom att bereda medlemmarna arbete genom att bedriva barnomsorgsverksamhet i Kalmar kommun. Förskolan bedrivs på kristen grund och inom ramen för förskolans ve ...
Montessoriskolan Backsippan AB
Org.nr: 556493-4353
Bolagets verksamhet skall vara barnomsorg, skola och därmed förenlig verksamhet.
Waldorfförskolan Amandas Ekonomiska förening
Org.nr: 769624-8587
Föreningens ändamål är att stödja och bedriva förskoleverksamhet som utgår från den av Rudolf Steiner initierade Waldorfpedagog- ikens grundsyn på barnets utveckling under de sju första levnads- åren. Föreningen har till ...