Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Kalix

Ryssbälts barnomsorg EF
Org.nr: 769605-3953
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva barnomsorg för medlemmarnas barn.
Tallbackskottarnas ekonomiska förening
Org.nr: 769601-8311
Föreningen ska driva förskola, fristående förskoleklass och grundskola. Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom ekonomisk verksamhet i vilken medlemmarna deltar som konsumenter av barnom ...