Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Barnomsorg i Jönköping

Föräldrakooperativet Igelkotten i Jönköping, EF
Org.nr: 716428-0252
Föreningen har till ändamål att främja medlemmars ekonomiska intressen genom att bedriva ändamålsenlig och pedagogisk barnomsorg, förskole- och i förekommande fall fritidsverksamhet för medlemmars barn i Jönköpings kommu ...
HallonEtt AB
Org.nr: 556453-5127
Bolaget skall bedriva barnomsorg och försäljning av förtäring, samt idka därmed förenlig verksamhet.